Lukáš Pítra Lukáš Pítra.

13 let miluju a žiju svět e-commerce. Pomáhám výkonnostním webovým projektům k  efektivitě, zisku a udržitelnému růstu.

Twitter

Nejnovější tweety:

Zefektivnění marketingu

Pokud vás cesta dovedla sem, je možné, že se v následujích bodech dobře poznáte:

 • Máte problém určit co je v digitálu priorita a proč?
 • Stává se, že v projektu vládne chaos, chyby a zdržení?
 • Je málokterý úkol se dotáhne do konce s jasným výsledkem?
 • Máte občas pocit, že část peněz utrácíte zbytečně?
 • Nebo nevíte za co a proč vlastně je utrácíte?
 • Vnímáte, že různí lidé táhnou různým směrem a chybí společný cíl?
 • Všichni v procesu jsou stále „hrozně busy“, ale pořádné výsledky nikde?

Pravděpodobně máte potíže s efektivitou. Ani bych nespočítal, kolikrát jsem stejnými trablemi trpěl sám nebo je viděl u kolegů, klientů, konkurentů, dodavatelů. S lecčímž už se dnes umím poprat díky zkušenostem, šikovným metodám a vzdělání, kterého si ve směru produktivity a efektivitu dopřávám.

Jak klientům pomáhám s efektivitou?

Na míru problémům a možnostem daného projektu. S tahem na výsledek, s citem nepošlapat mezilidské vztahy a s velkou snahou trpělivě vysvětlovat a začlenit do (sebe)rozvoje všechny zúčastněné.

Typicky řeším:

 • Kde vznikají nejdůležitější hodnoty a zisk?
 • Jaké by měly být priority a jak je udržet na zřeteli?
 • Jak se stanovují cíle a řeší jejich plnění?
 • Kdo dělá svou práci dobře a kdo musí přidat?
 • Kde můžeme získat více za méně a jak přesně?
 • Jakými čísly se řídit a kde je sledovat?
 • Jak vám usnadnit a zrychlit rozhodování?
 • Jak vám uvolnit ruce a čas na důležité věci?
 • Které aktivity je potřeba zastavit, změnit, přidat?

Vycházím z 13 let zkušeností s e-commerce projekty. Mám za sebou 6 úspěšných dlouholetých projektů v roli supervizora odpovědného za doručení plánu v přijatelném čase a s úměrnými náklady. Pomáhám špičkovým freelancerům, rodinným firmám ale i obřím korporacím. Zajímám se o projektové řízení, metody práce s cíli, byznys analytiku, rozhodování a psychologii za tím vším.

A cena?

Základní cena hodiny mé práce  je 2.400 Kč + DPH

Lukáš Pítra

Máte zájem o spolupráci?

Pojďme se setkat nebo si zavolat a zjistíme, co pro vás můžu udělat.