Strategie Customer experience

Jak udělat z lepší zákaznické zkušenosti dlouhodobou výhodu? Jak vtělit prozákaznický pohled na byznys do lidí, procesů, čísel a způsobu měření? Na to společně hledáme proveditelnou a ufinancovatelnou odpověď.

Na západ od nás o sobě 77% firem říká, že je ve strategickém zákaznické zkušenosti na začátku. V čechách je CX takřka neznámé téma. Tak proč jsem se do něj po 15 let v marketingu s vervou pustil? Právě proto. Věřím, že firmy, jejich zákazníci i zaměstnanci potřebují CX jako sůl. A věřím, že teď – v časech přehřátého marketingu a stagnující ekonomiky – je nejlepší a také nejvyšší čas začít přemýšlet jinak.

CX strategie vám řekne:

  • 1 Co od nás zákazníci očekávají a potřebují
  • 2 K jaké jejich zkušenosti měřeno jakými čísly chceme dojít
  • 3 Jaký bude dopad této změny na byznys a výsledky
  • 4 Jakými konkrétními postupnými kroky tam dojít
  • 5 Jaké zdroje, lidi, know-how, technologie a data k tomu budou potřeba
  • 6 Jak bude potřeba pozvolna měnit procesy
  • 7 Jak bude práce v CX navazovat na marketing, vývoj, sales a další
  • 8 S jakým rozpočtem bude potřeba počítat
  • 9 Jaká hrozí v implementaci rizika a jak jim čelit
  • 10 Jak budeme měřit že se strategie plní a vyplácí

Jak a za kolik strategie vzniká

Základním pilířem je pochopení současného stavu stavu firmy, toho jak funguje a kam chce směřovat. Budu potřebovat alespoň do nějaké míry zmapovat zákaznické cesty. Na startu si také ujasníme jak ambiciozní cíle je reálné si klást a jak velké změny je firma v jakém čase zhruba možná. Strategie nesmí být jen zbožným přáním pro alternativní vesmír kde jde všechno snadno a peněz je neomezeně. Musí vycházet z reálným limitů a kontextu firmy.

Budu potřebovat součinnost více klíčových lidí ve firmě od vedení přes marketing a vývoj po zákaznickou péči. Zpravidla proběhne několik workshopů kde strategii tvoříme společně tak aby ji tým v rozumné míře přijal a se změnami nebojoval.

Doručuji obvykle za 6-8 týdnů hrubého času.

Cena se odvíjí od typu a složitosti byznysu a také od toho v jakém stavu máte kolik podkladů. Jednodušší strategie začínají kolem 70 000 + DPH.